VÄLKOMMEN TILL SÄKRA LARM

Vi på Säkra Larm tror på livskvalitet. Vi tror att trygghet är grunden för en harmonisk vardag. Ett hem ska vara en borg och man ska kunna åka hemifrån, utan att någonsin behöva oroa sig.

Precis som det ska vara i den bästa av världar. Men vi vet att det inte är så. Vårt hem är alltid riskutsatt för bränder, vattenskador och inbrott.

Varför vänta till något händer?

Inbrott

20.000 bostadsinbrott i Sverige varje år. Med Safehouse inbrottslarm med kamera skickas färgbilder direkt till din mobil och/ eller larmcentral.

Läs mer

Brand

25.000 bostadsbränder i Sverige varje år till en kostnad av 4.5 miljarder kr. Med Safehouse brandlarm förbygger Du att överraskas av rök och brand.

Läs mer

Vatten

150.000 vattenskador i Sverige varje år till en kostnad av 5 miljarder kr. Med Safehouse vattenlarm förebyggs oförutsedda kostnader.

Läs mer