BRANDLARM

sakra larm rokdetektor brandlarm essence

Brandlarm

Safehouse brandlarm med kamera. Skulle en brand med rökutveckling uppstå, tar alla mörkerseende kameradetektorer en 8-9 bilders färgbildsvideo och skickar den via MMS till din mobiltelefon och/eller Email samt bildverifiering till larmcentral.

Brandlarmet består av trådlösa färgkameror och optiska rökdetektorer med inbyggd sirén som placeras tillsammans med varann. Alla enheter larmar var för sig.

Dessa bör placeras var 60m2 och på varje våningsplan.För att förstärka brandskyddet ytteligare placeras lämpligen även extra starka sirener på varje våningsplan eller vid sovutrymmen.

BRAND SÄKRA LARM

Varje år sker omkring 6000 bostadsbränder i Sverige, dvs cirka 16-17 st/dag. Detta resulterar i
cirka 100 dödsfall per år. Kostnaderna för de skador som uppstår uppgår till flera miljarder kronor.

Safehouse Power G – vårt brandlarm med kamera. Brandlarmet består av trådlösa färgkameror och optiska rökdetektorer med inbyggd sirén som placeras tillsammans. Skulle en brand med rökutveckling uppstå tar kameradetektorerna en 8-9 bilders färgbildsvideo som skickas till användaren. Med hjälp av färgbildsvideon kan Du snabbt utvärdera om räddningstjänsten ska larmas eller om Du själv kan ingripa.
Systemets moderna optiska brandvarnare fungerar ungefär som en fotocell fast tvärtom. Inne i brandvarnaren finns en svart kammare med ljuskälla. När partiklar (från t.ex. brandrök) tränger in i kammaren reflekteras ljusstrålen och då larmar brandvarnaren.
Systemet är utbyggbart med upp till 8 färgkameror och valfritt antal optiska rök-brandvarnare och siréner.

Sov gott. Vakna fort. Film med “Arga snickaren”.

Filmen ingår i en nationell informationskampanj om hur vi kan minska riskerna för bostadsbränder utan att behöva ge avkall på jul- och nyårsfirandet.Bakom filmen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster.