LÄGENHETSLARM

sakralarm villalarm safehouse inbrottslarm

Säkra Larm Apartments

  • Lättkontrollerat larmsystem som och övervakas via en webbaserad larmportal.
  • Mobil App, tillgänglig för både Android och iOS-enheter.
  • Vid utlöst larm skickas en serie bilder från kameran till valda mottagare.
  • Husdjurssäkert
  • Innehåller kamera-enhet med rörelsedetektor, rökdetektor, sirén, magnetsensor, centralenhet, kontrollpanel samt 4 tags/larmbrickor.
  • Du larmar genom att hålla din tag mot kontrollpanelen och trycka på en knapp.
  • Du larmar AVgenom att endast hålla din tag mot huvudenheten.
  • Möjligt att skalskydda hemmet genom att endast aktivera vissa delar av larmet, exvis nattetid.