Vattenlås

sakra larm KLD Vattenlas lackage vattenskador

Läckande rör- och rörkopplingar står för cirka 60 % av alla läckage som orsakar vattenskador. Risken är störst vid nyinstallationer, och i äldre hus är korrosion den vanligaste orsaken. 

Andra orsaken kan vara rör som fryser vid kallt väder, exvis i fritidshus under vintern när värmen är avstängd. 

  • Watersafe – vårt automatiska vattenlås som minimerar risken för vattenskador. 
  • Om vattensensorn detekterar vatten stänger systemet en elektrisk kulventil på huvudvattenledningen, och ett vattenlarm går till användaren. 
  • Systemet håller ventilen stängd tills användaren återkallar vattenlarmet. 
  • Självständigt system med trådlösa enheter som är enkelt att installera utan långa kabeldragningar. 
  • Vattensensorn har en trådad detekteringspunkt, en s.k ”Wheatstone-brygga” som är lätt att placera i trånga utrymmen.

Hur kan jag få tillgång till ett vattenlås?
Det snabbaste sättet är att ta kontakt med ansvarig för vår vattengrupp.

Kundservice
010-333 32 93

Det lönar sig att välja ett auktoriserat VVS-företag.

Du får ett intyg: Säkra Larm är auktoriserad VVS-företag och lämnar efter utfört arbete ett kvalitetsdokument – ett värdebevis. Det intyget är en garanti för att jobbet är korrekt utfört och att du får ersättning av försäkringsbolagen om olyckan ändå är framme. Den tryggheten ökar värdet på din bostad.
Läs mer: www.säkervatten.se

Fakta Om Vattenlås

Med vattenlås kan du undvika stora skador.
Det uppstår c:a 150.000 vattenskador i svenska hem
varje år.
Vattenskador: 155.000/år
Kostnad: 5 miljarder/år eller 100 miljoner per vecka
Hur ofta: var 10:e minut
Reparationskostnaderna för dessa vattenskador kostar försäkringsbolagen 5 miljarder kronor i Sverige.

FRÅGOR OCH SVAR:
Vad beror vattenskador på?
Över hälften, 60 procent av vattenskadorna beror på läckande rörinstallationer. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och c:a 10 procent beror på diskmaskiner som kopplats till befintlig vatteninstallation.
Var sker de flesta vattenskadorna?
De flesta vattenskador sker i bad- eller duschrum. Mellan 20-25 procent inträffar i köket. Den siffran ökar med alla nya vattenanknytna apparater.

Vad är den vanligaste orsaken till vattenskador?
Läckande rör- och rörkopplingar står för c:a 60 procent av alla vattenskador. Risken för detta är störst vid nyinstallationer. Vid äldre installationer är korrosion den vanligaste orsaken. En annan risk är rör som fryser sönder vid kallt väder. Det kan inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern eller vid strömavbrott.

sakra larm vattenlas vattenlacka