Kontakt

5 faktorer innan du investerar i larm med kameraövervakning

Att ha ett larm i sin bostad är en självklarhet för många. Att komplettera sitt larm med kameraövervakning är ett alternativ som blir allt vanligare. Allt fler prioriterar helt enkelt att öka både sin egen och sin familjs trygghet genom att låta installera kameraövervakning hemma.

Investera i ett larm med kameraövervakning | Säkra Larm

Film eller foto vid dåliga ljusförhållanden

Statistiskt sett sker de flest inbrotten i Sverige under november och december månad. Två av de månader då det är som allra mörkast under året. Det är ingen slump att det är just de månaderna som tjuven passar på att bryta sig in. Det är dock vanligare att inbrottet sker dagtid än under natten. Ofta är det mörkt redan innan de allra flesta har hunnit ta sig hem efter jobbet. Moderna övervakningskameror kan filma även i sämre ljusförhållanden. Har man kameror utomhus är det dessutom bra att låta installera rörelseaktiverade lampor som dels avskräcker och dels ger bättre ljusförhållanden för kamerorna.

Kvalitet och inspelning

För att kameraövervakningen hemma ska vara effektiv är det viktigt att inspelningen håller hög kvalitet. Äldre övervakningskameror har sällan den bildkvalitet som moderna kameror har. De flesta kameror börjar spela in först när det finns ett behov. Det vill säga om hemlarmet aktiveras.

Vädertålighet

Det finns kameror som är byggda för att vara utomhus och de som är designade enbart för inomhusbruk. Ska kameran vara placerad utomhus behöver den vara anpassad för detta.

Placering

Kameraövervakningens kanske främsta syfte är att verka avskräckande mot potentiella inbrottstjuvar. Det vill säga stoppa tjuven redan innan ett inbrottsförsök är påbörjat. Här spelar både kamerans placering och de skyltar som vi sätter upp en stor roll. Att tydligt visa att din fastighet har trådlös kameraövervakning är mer effektivt än att dölja kameror och skyltar.

Videoupptagning eller enbart för kontroll

Beroende på behov finns det olika typer av kameraövervakning. Antingen kan kameran spela in om den av någon anledning blir aktiverad eller så kan kameran vara aktiv hela tiden men inte spela in. Den sistnämnda varianten är främst för om man vill ha koll på sin fastighet och vad som händer.

Varnar även vid brand

Dagens hemlarm är sammankopplade med brandlarmet. Om brandlarmet aktiveras så aktiveras även kamerorna som skickar en bild till antingen din telefon, till Securitas eller till båda beroende på om du valt att sammankoppla ditt larm med larmbolaget. På så vis kan du eller Securitas agera direkt om en brand skulle uppstå i ditt hem, det ökar ytterligare din trygghet i hemmet – även om du inte är hemma.

Trådlös kameraövervakning i Sverige med Säkra Larm

Du kan själv välja om du vill koppla hemlarm till Securitas eller om du vill få bilder till din egen mobiltelefon. Hos Säkra Larm äger du ditt eget hemlarm. Det gör att du sparar pengar i längden och att du äger din trygghet. Har du några frågor om oss, kameraövervakning, pris eller om några andra av våra produkter? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er att svara på era frågor.

Är du intresserad av våra larmlösningar?
Låt oss kontakta dig!

Genom att fylla i formuläret så kommer vi att ta kontakt med dig och hjälpa er att hitta en larmlösning som passar just er.