fbpx
Kontakt
Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Säkra Larm

Integritetspolicy för kund

1. Personuppgiftsansvarig
De personuppgifter som du lämnar till Secits Holding AB (benämns nedan ”Secits”, “vi”, “vår”, “våra” och “oss”), Markörgatan 2, 13644 Handen, hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras och hanteras på ett säkert och juridiskt korrekt sätt.

2. Tredje Parter
Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Secits eller till tredje part. Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

 • 2.1 Datatjänstleverantör
  Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.
 • 2.2 Kundtjänst
  De är första länken i kundsupporten. Personuppgifterna delas för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.
 • 2.3 Leverantör av övervakningssystem
  Vid köp av övervakningssystem delar vi personuppgifter för att de ska kunna installera systemet.
 • 2.4 Larmcentral
  Utövar bevakningsrörelse för våra kunder. Personuppgifterna delas vid val av larmcentraltjänst.
 • 2.5 Safeland (United Eyes AB)
  Safeland erbjuder en larmsamverkan tjänst där man koppla in sitt hemlarm till Safeland. Personuppgifterna delas vid val av deras larmsamverkan tjänst.
 • 2.6 Kreditbolag
  Utför finansiella och administrativa tjänster såsom finansiering och fakturaköp. Har du valt att betala ditt köp med hjälp av finansiering så måste vi dela med dina personuppgifter till dom.
 • 2.7 VVS-installatör
  Installerar vattenfelsbrytare. Har du köpt vattenfelsbrytare så måste vi dela personuppgifter för att kunna installera produkten.
 • 2.8 Telemarketing företag
  Informerar befintliga kunder om erbjudanden och nya produkter via telefon.
 • 2.9 Revisorer
  De tillhandahåller räkenskapsinformation. Personuppgifterna delas för att vara i enlighet med bokföringslagen.
 • 2.10 Telematikoperatörer
  Tillhandahåller telematikkort för att för att leverera mobildata. Gäller endast vid köp av larm med telematikkort.
 • 2.11 Marknadsföringsföretag
  Vi delar din e-postadress med marknadsföringsföretag för att kunna genomföra riktade marknadsföringkampanjer via sociala media.
 • 2.12 Myndigheter
  På begäran delar vi, enligt lag och myndighetsbeslut, de personuppgifter som följer av beslutet.

 

3. Typer av Personuppgifter

För att kunna hantera ditt köp och eventuella avtal behöver vi samla in och behandla fölande personuppgifter:

 • namn,
 •  personnummer,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • bankkontonummer,
 • kundnummer,
 • IP-adress.

 

4. Laglig Grund
Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hantera ditt köp enligt det avtalet vi har med dig. Framöver är det även nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, enligt det avtalet vi har med dig.
Behandling av räkenskapsinformation, som kan komma att innehålla dina personuppgifter, är nödvändig för att vi skall kunna uppfylla krav som ställs av bokföringslagen.
Behandling av din e-postadress för eventuella utskick gör vi med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst via telefon (010-33 33 293) eller e-post (servicedesk@sakralarm.se).

5. Syfte
Vi behöver dina personuppgifter i första hand för att kunna hantera din beställning. Detta inkluderar att registrera din beställning, skapa ditt avtal och behandla din betalning. Om du har valt att finansiera ditt köp måste vi också föra dina personuppgifter vidare så att den leverantören som du har valt kan behandla din betalning.
Vi behöver också använda dina personuppgifter för att kunna installera utrustningen som du har köpt eller för att kunna skicka utrustningen till dig, och för att kunna stå för garantin som tillkommer produkten.
Har du valt att nyttja extra tjänster, såsom larmcentraltjänster eller larmsamverkantjänster, måste vi skicka dina personuppgifter till tjänsteleverantören så att de kan skapa de nödvändiga kontona och uppkopplingar.
Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begärt, och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan även ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till dig, och för marknadsundersökning och marknadsföring via e-post och sociala media. Du kan enkelt välja bort användning av dina personuppgifter för marknadsundersökning och marknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst via telefon (010-33 33 293) eller e-post (servicedesk@sakralarm.se).
Som en ny kund är din upplevelse väldigt viktig för oss. Vi kommer att skicka ut ett formulär via e-post där du kan dela med dig av din åsikt kring hela köpet. Vi har också ett kvartalsnyhetsbrev som innehåller tips, erbjudanden och råd som hjälper dig att hålla ditt hem säkert. Vi vill gärna använda din e-postadress för att skicka dessa till dig. Dessa skickas till angiven e-postadress. Du kan avregistrera dig via länken på nyhetsbrevet eller via e-post till servicedesk@sakralarm.se.

6. Hur Länge Sparar vi Dina Personuppgifter
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna utföra den tjänst eller leverera den produkt som efterfrågats och stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta.
Räkenskapsinformation måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

7. Dina Rättigheter
Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Begäran görs via e-post till dso@sakralarm.se.
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post (servicedesk@sakralarm.se) eller telefon (010 333 32 93).
Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten.

8. Överföring av Personuppgifter till Tredje Land
Vi, våra leverantörer och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Integritetspolicy för hemsidan

1. Personuppgiftsansvarig
De personuppgifter som du lämnar till Secits Holding AB (benämns nedan ”Secits”, “vi”, “vår”, “våra” och “oss”), Markörgatan 2, 13644 Handen, hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras och hanteras på ett säkert och juridiskt korrekt sätt.

2. Tredje Parter
Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Secits eller till tredje part. Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

 • 2.1 Datatjänstleverantör
  Lämnar du intresseanmälan eller support ticket via hemsidan så lagras personuppgifterna på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.
 • 2.2 Kundtjänst
  De är första länken i kundsupporten. Lämnar du support ticket via hemsidan så delas personuppgifterna för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.
 • 2.3 Webbplatsanalys
  Vi använder tjänster som analyserar hur du använder vår hemsida, vilket hjälper oss att föra statistik kring användningen av hemsidan som underlag för eventuella förbättringar.
 • 2.4 Spårningstjänster
  Vi för statistik över hur ofta kunder kommer till vår hemsida via andra webbplatser. Det här görs med hjälp av spårningstjänster på vår hemsida.

 

3. Typer av Personuppgifter
För att kunna hantera din intresseanmälan behöver vi samla in och behandla fölande personuppgifter:

 • namn,
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • din aktivitet på vår hemsida.

4. Laglig Grund
För att hantera dina frågor eller intresseanmälan behandlar vi dina personuppgifter med ditt samtycke. Samtycket lämnar du när du skickar in formuläret.
Vi spåra din användning av vår hemsida för att ge den bästa möjliga upplevelsen. Det görs med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra cookies-inställningar på hemsidan.

5. Syfte

 • 5.1 Intresseanmälan
  Vi behöver personuppgifterna för uppföljning av ditt intresse. De uppgifter du lämnar till oss i form av t.ex. namn, telefonnummer och e-postadress behandlas med anledning av ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att kunna ge råd och informera dig kring dessa via telefon, e-post, eller sms. Om du prenumererar kommer vi använda din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev och erbjudanden.
 • 5.2 Kundsupport formulär
  Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera ditt ärende efter att formuläret kommit oss tillhanda.
 • 5.3 Cookies
  Hemsidan använder webbplatsanalystjänster samt spårningstjänster. Tjänsterna analyserar trafiken till och på webbplatsen. Dessa analyser används för att förbättra innehållet så det bättre motsvarar våra besökares behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Analyser används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.
  Förhindrande av installation av cookies sker via inställningar i webbläsaren. Var dock medveten om att alla funktioner på webbplatsen inte kommer kunna användas utan cookies.

 

6. Hur Länge Sparar vi Dina Personuppgifter

 • 6.1 Intresseanmälan
  Personuppgifterna som samlas in vid intresseanmälan raderas efter tre månader. Har du prenumererat till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress och namn tills du avslutar prenumerationen, vilket du gör via länken i nyhetsbrevet.
 • 6.2 Kundsupport formulär
  Så länge du är kund hos oss sparas personuppgifterna i vårt CRM-system.
 • 6.3 Cookies
  Inga personuppgifter sparas av cookies när du använder vår hemsida, annat än de som beskrivs ovan. Personuppgifterna anonymiseras, vilket innebär att de inte kan spåras tillbaka till en specifik person.

 

7. Dina Rättigheter
Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Begäran görs via e-post till dso@sakralarm.se.
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post (servicedesk@sakralarm.se) eller telefon (010 333 32 93).
Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten.

8. Överföring av Personuppgifter till Tredje Land
Vi, våra leverantörer och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.