fbpx
Kontakt
Integritetspolicy

Integritetspolicy hos Säkra Larm

Integritetspolicy för kund

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
1. De personuppgifter som du lämnar till Säkra Larm i Sverige AB, Box 115, 431 22 Mölndalhanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert och juridiskt sätt.

TREDJE PARTER
2. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Säkra Larm i Sverige AB eller till tredje part.Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet med Säkra Larm i Sverige AB och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

 • a. Datatjänstleverantör. Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.
 • b. Kundtjänst. De är första länken i kundsupporten. Personuppgifterna delas för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.
 • c. Leverantör av övervakningssystem. Vid köp av övervakningssystem delarvi personuppgifter för att deska kunna installera systemet.
 • d. Larmcentral.Utövar bevakningsrörelse för Säkra Larms kunder. Personuppgifterna delasvid val avlarmcentraltjänst.
 • e. Safeland (United Eyes AB) erbjuder en larmsamverkan tjänst där man koppla in sitt hemlarm till Safeland. Personuppgifterna delasvid val avderas larmsamverkan tjänst.
 • f. Kreditbolag.Utför finansiella och administrativa tjänster såsom finansiering och fakturaköp. Har du valt att betala ditt köp med hjälp av finansieringså måste vi dela med dina personuppgifter till dom.
 • g. VVS-installatör. Installerar Säkra Larms vattenfelsbrytare. Har du köpt vattenfelsbrytare så måste vi dela personuppgifter för att kunna installera produkten.
 • h. Telemarketing företag. Informerar befintliga kunder om erbjudanden och nya produkter via telefon.
 • i. Revisorer.Detillhandahåller räkenskapsinformation. Personuppgifterna delas för att vara i enlighet med bokföringslagen.
 • j. Telematikoperatörer. Tillhandahåller telematikkortför att för att leverera mobildata. Gäller endast vid köp av larm med telematikkort.
 • k. Marknadsföringsföretag.Vi delar din e-postadress med marknadsföringsföretag för att kunna genomförariktademarknadsföringkampanjervia sociala media.
 • l. Myndigheter. På begäran delar vi, enligt lag och myndighetsbeslut, de personuppgifter som följer av beslutet(t.ex. till polisen).

SYFTET MED INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
3. I första hand behöver vi dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning.Detta inkluderar att registrera din beställning, skapa ditt avtal och behandla din betalning.Om du har valt att finansiera ditt köp måste vi också föra dina personuppgifter vidare så att den leverantören som du har valt kan behandla din betalning.

4. Vi behöver också använda dina personuppgifter för att kunna installera utrustningen som du har köpteller för att kunna skicka utrustningen till dig, och för att kunna stå för garantin som tillkommer produkten.

5. Har du valt att nyttja extra tjänster, såsom larmcentraltjänster eller larmsamverkantjänster, måste vi skicka dina personuppgifter till tjänsteleverantören så att de kan skapa de nödvändiga kontonaoch uppkopplingar.

6. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begärt, och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan även ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudandentill dig, och förmarknadsundersökning och marknadsföringvia e-postoch sociala media.Du kan enkelt välja bort användning av dina personuppgifter för marknadsundersökning och marknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst via telefon (010-33 33 293) eller e-post (servicedesk@sakralarm.se).

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
7. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna utföra den tjänst eller leverera den produkt som efterfrågatsoch stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. I vissa fall är det även nödvändigt att spara personuppgifterna för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

YTTERLIGARE KONTAKT
8. Som en ny Säkra Larm kund är din upplevelse väldigt viktig för oss. Vi kommer att skicka ut ett formulär via e-post där du kan dela med dig av din åsikt kring hela köpet. Vi har också ett kvartalsnyhetsbrev som innehåller tips, erbjudanden och råd som hjälper dig att hålla ditt hem så säkert som möjligt.Vi vill gärna använda din e-postadress för att skicka dessa till dig.Dessa skickas till angivene-postadress. Du kan avregistrera dig via länken på nyhetsbrevet eller via e-post till servicedesk@sakralarm.se.

DINA RÄTTIGHETER
9. Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifterbehandlas utan kostnad. Detta kan begäras från dataskyddsombudet via e-post (dso@sakralarm.se)eller till adressen Säkra Larm i Sverige AB, Dataskyddsombudet, Box 115, 431 22 Mölndal.

10. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post (servicedesk@sakralarm.se) eller telefon (010333 32 93).

11. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND
12. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Integritetspolicy för hemsidan

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
De personuppgifter som du lämnar till Säkra Larm i Sverige AB, Box 115, 431 22 Mölndal hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert och juridiskt sätt.

TREDJE PARTER
Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Säkra Larm i Sverige AB eller till tredje part. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

 • Datatjänstleverantör. Lämnar du intresseanmälan eller support ticket via hemsidan så lagras personuppgifterna på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.
 • Kundtjänst. De är första länken i kundsupporten. Lämnar du support ticket via hemsidan så delas personuppgifterna för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.
 • Google Inc. Hemsidan använder Google Analytics, som hjälper oss att föra statistik kring användningen av hemsidan. Ett tillägg till webbläsaren kan laddas ner via följande länk för att avaktivera Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=en

SYFTET MED INSAMLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Intresseanmälan. Vi behöver personuppgifterna för uppföljning av ditt intresse. De uppgifter du lämnar till oss i form av t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress och hemadress behandlas med anledning av ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att kunna ge råd och informera dig kring dessa via telefon, epost, eller sms. Vid prenumerering kommer vi använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden.

Kundsupport formulär. Vi behöver personuppgifterna för rådgivning och uppföljning av ditt ärende kort efter att formuläret kommit oss tillhanda.

Hemsidan. Säkra Larms hemsida använder Google Analytics, ett analysverktyg som används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att vi ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på våran hemsida. Insamlade data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt.

Förhindrande av installation av cookies sker via inställningar i webbläsaren. Var dock medveten om att alla funktioner på webbplatsen inte kommer kunna används utan cookies. Genom att använda webbplatsen godkänner du att Google, som nämnt ovan, använder information om användningen för analys. Ett tillägg till webbläsaren kan laddas ner via följande länk för att avaktivera Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=en

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA
Intresseanmälan. Personuppgifterna som samlas in vid intresseanmälan raderas efter tre månader. Har du prenumererat dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress och namn tills du avslutar prenumerationen, vilket du gör via länken i nyhetsbrevet.

Kundsupport formulär. Så länge du är kund hos oss sparas dessa personuppgifter i vår ärendedatabas.

Hemsidan. Inga personuppgifter sparas hos oss vid användning av hemsidan, annat än som beskrivs ovan. Personuppgifterna på besökande anonymiseras av Google, vilket innebär att personuppgifterna inte kan spåras tillbaka till en specifik person.

DINA RÄTTIGHETER
Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Detta kan begäras från dataskyddsombudet via e-post (dso@sakralarm.se) eller till adressen Säkra Larm i Sverige AB, Dataskyddsombudet, Box 115, 431 22 Mölndal.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring eller radering via e-post (servicedesk@sakralarm.se) eller telefon (010 333 32 93).

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Nu släpper vi en Smart Video dörrklocka!