Kontakt

Vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare, vattenlarm – Vad är skillnaden?

Allt fler väljer att investera i en vattenfelsbrytare eller någon annan typ av vattenfelsutrustning. Denna utveckling drivs på bland annat av försäkringsbolag som mer än gärna ser att du förebygger vattenskador med en vattenfelsbrytare. För att främja detta ger försäkringsbolagen installationsbidrag för vattenfelsbrytare eller rabatt på din försäkringspremie.

Men vad är, och hur fungerar en vattenfelsbrytare? Utrustning för vattenfelsutrustning varierar, och det kan bli missförstånd kring vilka funktioner produkten faktiskt har. Denna begreppsförvirring gick så långt att RSK-Tekniska rådet till slut satte ned foten och tillsammans med representanter från VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS tagit fram och definierat de olika benämningarna.

Hur fungerar vattenfelsbrytare och vattenlarm? | Säkra Larm

Varför tydliga benämningar är så viktiga

Efterfrågan på tydliga benämningar kommer från alla håll och kanter, från tillverkare, grossister, installatörer såväl som försäkringsbolag. Detta är för att det finns exempel på fastighetsägare som köpt en produkt och förväntar sig ett helomfattande vattenfelsskydd, som i själv verket enbart skyddar mot läckage hos individuella maskiner.

Det är viktigt att produkter särskiljs så man helt enkelt vet vad man betalar för. Detta är speciellt viktigt när det kommer till försäkringar. Försäkringsbolag har ofta krav som måste uppfyllas för att du ska ha rätt att få ut en ersättning. Har du en läckagebrytare istället för en vattenfelsbrytare finns det en risk att dessa krav då inte uppfyllts.

Benämningar

Dessa nya benämningar är inte lagstadgade, så det är fortfarande upp till var och en att kalla sina produkter vad de vill. Många av produkterna på marknaden kommer vara inneha fel benämning efter denna uppdatering. Du kan dock vara trygg i att Säkra Larms vattenfelsbrytare är och alltid har varit just en vattenfelsbrytare och inget annat.

De nya definitionerna och hur vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm fungerar är:

Vattenfelsbrytare: ”Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt”

Läckagebrytare: ”Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt eller identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt”.

Vattenbrytare. ”Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.”

Vattenlarm: ”Använder lokala sensorer för att identifiera läckage och larma.”

Säkra Larms vattenfelsbrytare

Med Säkra Larm behöver du aldrig tveka. Samtliga produkter i vårt utbud är och kommer alltid vara och fungera på det sätt som de marknadsförs.

Säkra Larm hjälper dig ta fram en skräddarsydd vattenfelslösning baserad på dina behov och din bostad. Vi är en auktoriserad VVS-installatör så du alltid kan vara trygg i att installationen är korrekt utförd och du har rätt till din ersättning från försäkringen.

Kontakta oss redan idag för mer information om våra vattenfelslösningar, priset på våra vattenfelsbrytare, hur de fungerar, och varför det är en god investering för dig och din bostad.

Är du intresserad av våra larmlösningar?
Låt oss kontakta dig!

Genom att fylla i formuläret så kommer vi att ta kontakt med dig och hjälpa er att hitta en larmlösning som passar just er.