fbpx
Kontakt

Vad är skillnaden mellan vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare, vattenlarm?

Allt fler väljer att investera i en vattenfelsbrytare eller i någon annan typ av vattenfelsutrustning såsom vattenlarm, vattenbrytare eller läckagebrytare. Denna trend drivs på bland annat av försäkringsbolag som mer än gärna ser att du förebygger vattenskador med en vattenfelsbrytare. För att främja detta ger försäkringsbolagen ofta ett installationsbidrag för vattenfelsbrytare eller en rabatt på din försäkringspremie.

Men vad är, och hur fungerar en vattenfelsbrytare? Vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm låter alla väldigt snarlika, men det finns några viktiga saker och funktioner som skiljer dem åt. Det är viktigt att vara medveten om skillnaderna så att du köper den vattenfelsutrustning du behöver.

Begreppsförvirring mellan de olika typerna av vattenfelsutrustning var så allvarlig att RSK-Tekniska rådet till slut satte ned foten. Tillsammans med representanter från VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS tog de fram konkreta definitioner för varje vattenfelsutrustning.

Förtydligande av benämningarna: Vattenfelsbrytare, Läckagebrytare, Vattenbrytare och Vattenlarm

De nya benämningar är inte lagstadgade, så det är fortfarande upp till var och en att kalla sina produkter vad de vill. Många av produkterna på marknaden kommer därmed inneha fel benämning efter denna uppdatering. Du kan dock vara trygg i att Säkra Larm alltid är tydliga och korrekta i benämningarna av sin vattenfelsutrustning.

De nya definitionerna vattenfelsbrytare, läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm är:

  • Vattenfelsbrytare: ”Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt”
  • Läckagebrytare: ”Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt eller identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt”.
  • Vattenbrytare: ”Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.”
  • Vattenlarm: ”Använder lokala sensorer för att identifiera läckage och larma.”

Varför det är viktigt att särskilja på läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm

Efterfrågan på tydliga benämningar kommer från alla håll och kanter; från tillverkare, grossister, installatörer såväl som försäkringsbolag. Detta är för att det finns exempel på fastighetsägare som köpt en produkt och förväntar sig ett helomfattande vattenfelsskydd, som i själv verket enbart skyddar mot läckage hos individuella maskiner. Till exempel utgör ett vanligt vattenlarm grunden i en vattenfelsbrytare. Men det är en betydande skillnad i vattenfelsutrustningens kapacitet.

Ett vattenlarm ger enbart ifrån sig ljud för att signalera att något behöver åtgärdas medan en vattenfelsbrytare själv åtgärdar de mest akuta problemen automatiskt.

Det är viktigt att produkter särskiljs så man vet vad man får. Till exempel är skyddet som en vattenfelsfelsbrytare ger mer omfattande än det en läckagebrytare eller vattenbrytare ger. Det är speciellt viktigt att ha god kunskap om sin vattenfelsutrustning när det kommer till försäkringar. Försäkringsbolag har ofta krav som måste uppfyllas för att du ska ha rätt att få ut en ersättning. Har du en läckagebrytare istället för en vattenfelsbrytare finns det en risk att dessa krav då inte uppfyllts.

Säkra Larms vattenfelsbrytare – Effektivt skydd mot vattenskador

Med Säkra Larm behöver du aldrig tveka. Vår vattenfelsbrytare följer RSK-Tekniska rådets definition till punkt och pricka och ger dig ett effektivt skydd mot vattenskador. I dagsläget erbjuder vi inte några typer av vattenlarm, läckagebrytare eller vattenbrytare.

Säkra Larm hjälper dig ta fram en skräddarsydd vattenfelslösning baserad på dina behov och din bostad. Vi är en auktoriserad VVS-installatör så du alltid kan vara trygg i att installationen är korrekt utförd och du har rätt till din ersättning från försäkringen.

Kontakta oss redan idag för mer information om våra vattenfelslösningar, priset på våra vattenfelsbrytare, hur de fungerar, och varför det är en god investering för dig och din bostad.

Är du intresserad av våra larmlösningar?
Låt oss kontakta dig!

Genom att fylla i formuläret så kommer vi att ta kontakt med dig och hjälpa er att hitta en larmlösning som passar just er.